Ekwos – Odpowiedzialność Gości

  1. Każdorazowo opuszczając budynek ośrodka Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i pozostawić klucz w recepcji.
  2. Gość ośrodka ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zniszczenia lub braki przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub winy odwiedzających go osób.
  3. Ekwos zastrzega sobie możliwość obciążenia Gościa pełną opłatą za wyrządzone szkody.
  4. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek, czajników, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
  5. Jeśli jakiekolwiek uszkodzenia lub braki wyposażenia pokoju stwierdzone zostaną po wymeldowaniu się Gościa, ośrodek obciąży kartę kredytową przedstawioną podczas procesu meldowania lub wyśle fakturę na adres widniejący na dowodzie tożsamości.

5110f81c54700