Ekwos – Warunki Przebywania W Obiekcie

  1. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
  2. Osoby niezameldowane w ośrodku mogą przebywać w pokoju od godz. 7.00 do 22.00.
  3. Ceniąc spokojny wypoczynek naszych Gości zastrzegamy, że ośrodek rygorystycznie przestrzega zasady ciszy nocnej trwającej w godzinach 22.00 – 7.00.
  4. Zachowanie Gości i osób korzystających usług ośrodka nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości.
  5. Ośrodek upoważniony jest do odmówienia dalszego świadczenia usług osobie, która narusza zasadę ciszy nocnej.
  6. Ośrodek zastrzega sobie prawo do pobierania opłaty od Gości, którzy zakłócają ciszę nocną, jako rekompensatę dla innych Gości za straty spowodowane niezapewnieniem spokojnego wypoczynku.
  7. Ośrodek upoważniony jest ponadto do korzystania z pomocy wykwalifikowanej firmy ochroniarskiej w celu zapewnienia bezpieczeństwa i spokojnego pobytu Gości.
  8. Ośrodek może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin ośrodka wyrządzając szkodę w mieniu ośrodka lub Gości, albo szkodę na osobie Gości, pracowników lub innych osób przebywających w ośrodku, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowania ośrodka.
  9. Mając na uwadze zdrowie, bezpieczeństwo i komfort naszych Gości na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia poza wyznaczonymi miejscami.

5110f81c54700