Ekwos – Zasady Rezerwacji

  1. Pokój w ośrodku rezerwowany i wynajmowany jest na doby.
  2. Rezerwację pokoju Gość powinien złożyć drogą elektroniczną na adres ekwos@ekwos.com.pl lub telefonicznie pod nr (48) 752 54 10.
  3. Składając rezerwację Gość zobowiązany jest do podania danych ważnej karty kredytowej, która to stanowić będzie zabezpieczenie rezerwacji.  Karta, która podana zostanie podczas rezerwacji sprawdzona zostanie pod kątem dostępności odpowiednich środków podczas meldowania w hotelu.
  4. Ośrodek EKWOS upoważniony jest do obciążenia Gościa pełną opłatą za pierwszą zarezerwowaną dobę w przypadku nie anulowania rezerwacji przez Gościa najpóźniej na 72 godz. przed planowanym przyjazdem. Informację o zmianie lub anulowaniu rezerwacji Gość zobowiązany jest zgłosić przy pomocy tych samych danych teleadresowych, co w pkt. 2.
  5. Warunki anulowania rezerwacji mogą się zmienić w czasie trwania w ośrodku dużej imprezy, ważnego wydarzenia lub w okresie obowiązywania promocji.
  6. Dokonując rezerwacji za pomocą platform internetowych (pośredników) takich jak np. hrs.pl, booking.com, hotele.pl, Gość zobowiązany jest do powiadomienia o anulacji lub zmianie swojej rezerwacji bezpośrednio odpowiedni dział rezerwacji danej platformy. Termin anulacji lub zmiany rezerwacji podany jest w regulaminie każdej platformy internetowej, który stanowi odrębny dokument, z własnymi uregulowaniami.

5110f81c54700